Siltumizolācija

Nepārtraukti pieaugošo energoresursu cenu dēļ par stikloto konstrukciju svarīgu funkciju kļuvusi siltumizolācija. Logu siltumizolācijas īpašības tiek izteiktas ar siltumcaurlaidības indeksu U (tas pats, kas K).

Gada aukstajā laikā caur logiem tiek zaudēta gandrīz puse no saražotā siltuma, ziemā temperatūrai pazeminoties nereti loga rūtis aizsvīst, pat aizsalst, un logs nepilda tā sākotnējo funkciju - caurspīdīgumu, taču logos, kuros ir izmantotas stikla paketes, ja telpā ir nodrošināta atbilstoša ventilācija un nav paaugstināts relatīvais mitrums, šāda veida problēmas ir samazinātas līdz minimumam. Labāku siltumizolāciju nodrošina, ja stikla paketē tiek izmantots siltumizolējošais (selektīvais) stikls. Lai skaitliski noteiktu siltumizolācijas zudumu caur barjeru - logiem, sienām utt izmanto koeficientu K - siltuma zuduma daudzums Vatos, kas iziet caur 1m2 lielu materiāla laukumu vienā stundā ar nosacījumu, ja temperatūras svārstības abās pusēs ir 1oC. Stiklam ar biezumu 4mm šis koeficients ir 5,8 W/m2K, stikla paketei ar struktūru 4/16/4 koeficients ir 2,6 W/m2K, tas nozīmē, ka tiek ietaupīti 50 % no saražotā stiltuma, bet izmantojot stikla paketi ar siltumizolējošo (selektīvo) stiklu un aizpildot starpstiklu telpu ar inerto gāzi (argonu) šis koeficients ir 1,2 W/m2K, tas nozīmē, ka tiek ietaupīti pat 75% saražotā siltuma Salīdzinājumam: šis rādītājs (K) 1,6 reizes augstāks nekā ķieģelu sienai ar biezumu 54 cm.

Stikla paketes siltumcaurlaidība atkarīga no stiklu skaita, stikla tipa (Float stikls, selektīvais stikls),  alumīnija rāmīša biezuma, gaisa vai gāzes tipa, kas aizpilda telpu starp stikliem.

Strenču iela 5, Rīga, LV 1009, Latvija
ilona.marepleks@gmail.com
© Marepleks 2009