Float-stils, tonēts masā

Lai iegūtu masā tonētu stiklu, apstrādājot pēc float-stikla metodes, pievieno krāsojošus pigmentus.

Masā tonēta stikla raksturlielumi (piemēram, redzamās gaismas caurlaidība vai aptumšojums) zināmā mērā ir atkarīgi no stikla biezuma. Attiecīgi, lai iegūtu fasādes vienmērīgu virsmu, nepieciešams izmantot tonētos stiklus ar vienādu biezumu.

Marepleks piedāvā šādus float-stiklus, tonētus masā:

Norādītie masā tonētie float-stikli atbilst standarta EN 570-2 prasībām.


Strenču iela 5, Rīga, LV 1009, Latvija
ilona.marepleks@gmail.com
© Marepleks 2009